Välkommen till PRJ Engineering

Vi vänder oss främst till företag inom process och tung industri. Med vår långa erfarenhet kan vi även bidra som support/resurs inom tillverkningsindustrin. Vi erbjuder installationsledning och samordning för projekt, media, stål och mindre byggaktiviteter. Kontroll och inspektion av tillverkningsprocesser inom industri, media och stål. Vi jobbar över hela världen om det krävs.

Läs mer om oss

• Projektledning inom industriprocesser
• Installations- och byggsamordning för projekt och repstopp
• BAS-U
• Kvalitetskontrollant för produkter inom industri
• Ritningsgranskning av maskin, stål och viss media
• Inspektioner av tillverkade detaljer / funktioner
• Resurs vid driftsättning
• Projekteringsgranskning och omarbeten av befintliga funktioner
• Site Management

Läs mer om våra tjänster