Våra tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:

• Installations/bygg samordning projekt och repstopp tung och medeltung industri.
• BAS-U
• Kvalitetskontrollant produkter för tung och medeltung industri, flerårig vana/erfarenhet av svets kvalité samt tillverkningskvalitet.
• Ritningsgranskning maskin/stål och viss media.
• Inspektioner av tillverkade detaljer/funktioner.
• Resurs vid driftsättning
• Omarbeten av befintlig funktion projekteringsgranskning samt utförande av om-arbeten.
• Site Management

Kontakta oss